Handelshøyskolen BI Institutt for kommunikasjon og kultur - Department of Communication and Culture

Førsteamanuensis i ledelse av utdanningssektoren

Søk her

Ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI, campus Oslo, er det ledig en 100%
fast stilling som førsteamanuensis i ledelse av utdanningssektoren, dette kan gjelde både
barnehage og skole.

Instituttet har 51 faglige ansatte og driver med forskning og undervisning i bl.a. digital
kommunikasjon, tverrkulturell kommunikasjon, medieledelse, og kreative bransjer, internett og
teknologi, samt ledelse i utdanning. Gjennom forskning og undervisning jobber vårt institutt for
å skape meningsfull kommunikasjon for bærekraftige organisasjoner og et stadig mer
digitalisert samfunn. Se instituttets nettsted her.

Jobbeskrivelse
Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale
forskningsarenaen, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter gjennom
undervisning med høy læringsverdi. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom
utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise
praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos
studentene.

Handelshøyskolen BI er en av Norges største leverandører av videreutdanning for
utdanningsledere og har nå ytterligere etterspørsel og aktivitet innenfor fagfeltet. Vi søker å
ansette en medarbeider som kan bidra med undervisning og forskning rettet mot ledelse av
læring, kontinuerlig forbedringsarbeid og profesjonell læringskultur innen skole- og
barnehagesektoren. En foretrukken kandidat forventes å være en drivkraft i Senter for
Innovasjon i Utdanning og BIs overordnete forskningsstrategi.
Se senterets nettsted her.

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet
og i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med
kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor
fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og
kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres, og understøtter
prosessen for videre akademisk karriereutvikling til alle stillinger.
For alle stillinger med forskningsplikt ved BI er det en (minimum) forventning om at
forskningsproduksjonen over en treårsperiode i gjennomsnitt skal resultere i minst 1
akseptert/publisert artikkel eller tilsvarende som er original, godt gjennomført og grundig
fagfellevurdert. Normalt bør det foreligge publikasjoner på nivå ABS 3 eller høyere, på NSD nivå
2 (eller tilsvarende innenfor fagområdet), som kvalifiserer som originale og godt utført.
De som er ansatt i en vitenskapelig stilling vil også ha undervisnings- og pedagogisk
utviklingsansvar. I tillegg til tradisjonell undervisning omfatter stillingen utvikling av kurs,
læringsaktiviteter, evalueringsformer, og veiledning.

Kvalifikasjonskrav

 

Vitenskapelig stillinger

 • Doktorgrad i relevant fagområde.
 • Det kreves en betydelig akademisk produksjon utover en Ph.D.
 • Etablert forskningsnivå av topp kvalitet innenfor utdanning ledelse og i henhold til stillingsnivået, for førsteamanuenser minimum ih. Instituttets tenure track-kriterier.
 • BI krav til utdanningskompetanse i henhold til myndighetenes bestemmelser og det spesifikke vitenskapelige nivået.

Ønsket kompetanse innen minst ett av følgende fagområder:

 • Publisert innen barnehageforskning
 • Erfaring fra barnehagesektoren, kunnskap om barnehagesektoren, barn og unges læring og utvikling, utdanningsledelse

Andre bedømmelseskriterier

 • Språkferdigheter; Kandidaten må beherske norsk (evt. et annet skandinavisk språk) og engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Søkere som ikke har tilstrekkelig kjennskap til norsk samfunns- og næringsliv, forventes å sette seg inn i det fortløpende.
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Synlighet i det internasjonale og nasjonale akademiske miljøet er ønskelig, for eksempel:
  • Papers må jevnlig forekomme på internasjonale toppkonferanser, og godt anerkjente journaler innenfor den aktuelle disiplinen/området.
  • Være synlig på den faglige arenaen eller andre relevante arenaer som er viktige for faget.

Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig:

 • Dokumentert erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram vil bli verdsatt.
 • Det vil også vektlegges erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder FoU-arbeid, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.
 • Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor økonomisk-administrative fagområdet vil bli tillagt vekt

I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast
faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av
BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som førsteamanuensis, kan denne
spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og
spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send
søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon.
Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man
finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige
samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjon

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sut I Wong, Avdelingsleder, telefon +47-46410723, eller sut.i.wong@bi.no.
For mer informasjon om avdelingen og skolen besøk https://www.bi.edu/research/find-department/department-of-communication-and-culture/

Om Oslo

Oslo, Norges hovedstad, er en internasjonal, raskt voksende og attraktiv by. Du finner mer informasjon om Oslo på https://monocle.com/film/edits/oslo-city-survey/

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.03.2024

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

Sut I Wong
tlf: +47 46410723

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen