Institutt for strategi  og entreprenørskap - Department of Strategy and Entrepreneurship

Postdoktor innen sirkulære løsninger i byggenæringen

Søk her

Stillingstittel: Postdoktor

Varighet: 2 år fra tiltredelsesdato

Stillingstype: Heltid

Arbeidssted: Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo

 

Handelshøyskolen BI søker postdoktor for forskning på markedsinnovasjoner, forretningsmodeller, bedriftsstrategier og koordineringspraksis for å muliggjøre en sirkulær bruk av materialer i bygge- og anleggsvirksomhet.

Stillingen er tilknyttet SFI earthresQue, som er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. SFIets formelle eier er NMBU, og BI er en av åtte forskningspartnere. SFIet har dessuten 15 partnere fra privat sektor og 10 fra offentlig sektor. Partnerne skal sammen utvikle teknologier, systemer og nye praksiser for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser fra bygge- og anleggsvirksomhet, herunder praksis for markedsdannelse som mekanisme for god ressursutnyttelse. Endret praksis for håndtering av avfall og bruk av masser er sentralt i overgangen til en grønn og sirkulær bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE). BAE-næringen står for 16 prosent av de totale utslippene av CO2 i Norge, og 26 prosent av den totale avfallsmengden. En sirkulær BAE-næring er derfor helt avgjørende for at det norske samfunnet skal nå sine klimamål.

Stillingen plasseres i Institutt for strategi og entreprenørskap som forvalter fagfeltene strategi, entreprenørskap og innovasjon. Instituttet vektlegger faglig og praktisk relevans gjennom høy kvalitet i forskningen og aktivt samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Sentrale forskningstema på instituttet inkluderer forretningsmodeller, digitalisering og teknologi, internasjonal handel og organisering, entreprenørskap, allianser, nettverk, og oppkjøp, helseinnovasjon, kunnskapsbasert strategi, strategiprosesser og klynger/rammebetingelser.

Samspillet mellom myndigheter, private aktører og sivilsamfunnet legger viktige føringer for hvordan markeder skapes og videreutvikles, og vår nye postdoktor vil bli del av et fagmiljø som er opptatt av interaksjonen mellom ulike grupper og endringer i dette over tid. Vi leter etter en person som er interessert i hvordan private aktører og næringsliv kan bidra til å skape endring for en sirkulær økonomi, og som samtidig forstår myndighetenes rolle og involvering i disse prosessene. Vi ser særlig på mulighetene for å skape sekundærmarkeder for råvarer (spesifikt gjenvunne jordmaterialer som kan redusere behovet for uttak av jomfruelige materialer), og hvordan verdikjeder kan bli verdinettverk for de relevante interessentene (inkludert sivilsamfunnet). Utfordringer i overgangen fra avfall til produkt, samt pågående regelendringer (eksempelvis regjeringens mineralstrategi), vil stå sentralt.

 

Vi ønsker en kandidat som:

Har en ph.d. innen strategi, innovasjon, markedsføring (B2B), organisering av industrinettverk, eller entreprenørskap.

Rett kandidat bør:

  • Ha kunnskap om B2B markeder
  • Kunne publisere på høyt nivå både nasjonalt og internasjonalt
  • Kunne samarbeide med partnere fra både offentlig og privat sektor
  • Ønske å være en del av et tverrfaglig forskningsmiljø
  • Være systematisk, proaktiv, og selvstendig i utarbeidelsen av egen forskning
  • Beherske et skandinavisk språk

Kandidaten vil bli del av et aktivt forskningsmiljø på BI knyttet til SFIet og til BI Senter for byggenæringen, som involverer forskere på BI i samarbeid med kolleger i inn- og utland, og som er opptatt av BAE-næringens rolle i det grønne skiftet.

  

Spørsmål om stillingen kan rettes til Førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring Marit Sjøvaag marit.sjovaag@bi.no (prosjektleder), eller instituttleder ved Institutt for Strategi og Entreprenørskap, Thomas Hoholm thomas.hoholm@bi.no

 

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Åremål

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

22.06.2023

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

Marit Sjøvaag
mob: +47 41479417
Thomas Hoholm
mob: +47 46410619

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen