Handelshøyskolen BI Campus Bergen

Førsteamanuensis/Førstelektor/Høyskolelektor i markedsføring

Søk her

Ved Handelshøyskolen BI, campus Bergen, er det ledig fast stilling innen fagområdet markedsføring. 

Vi søker etter førsteamanuensis, førstelektor eller høyskolelektor. Sentrale fagområder er markedsføringsledelse, bærekraftig markedsføring, digital markedsføring og salg.

I takt med utviklingen innen praksisfeltet og forskningsfeltet, søker vi nå etter en førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor som kan styrke vår kapasitet knyttet til undervisning og veiledning ved campus Bergen. Den som blir ansatt vil også være faglig tilknyttet Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Institutt for markedsføring dekker forskning og undervisning bredt anlagt innenfor fagdisiplinen markedsføring på bachelor, master, PhD, og lederutdanningsnivå. 

 

Kompetansekriterier og kvalifikasjoner for førsteamanuenser

Søkere til stilling som førsteamanuensis må ha faglig relevant doktorgrad og dokumenterte pedagogiske ferdigheter (erfaring/utdanning) innen fagfeltet.    

Det inngår undervisning, pedagogisk utviklingsarbeid samt forskning/publisering i stillingen som førsteamanuensis. I tillegg til tradisjonell undervisning, innbefatter dette punktet kursutvikling, læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning. 

 

Kompetansekriterier og kvalifikasjoner for pedagogiske stillinger

Søkere til stilling som høyskolelektor må oppfylle minimumskravet som er en Master (5 år). Det er et krav at hele eller deler av graden skal være innenfor det fagområdet hvor vedkommende skal ansettes. Det er normalt et krav ved Handelshøyskolen BI at vedkommende har relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv. Når det gjelder pedagogisk kompetanse kan dette enten være dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning. 

Søkere til stillingen som førstelektor må gjerne ha forskningskompetanse og vi imøteser søkere med doktorgrad.  

Den som ansettes i en pedagogisk stilling har plikt til å holde seg faglig oppdatert, det inngår ikke forskningsplikt til pedagogiske stilinger. Vi foretrekker søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i et pedagogisk karriereløp.

 

Andre kompetansekriterier og kvalifikasjoner

For alle stillingene gjelder at BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning. 

BI stiller krav til fast ansattes utdanningsfaglige kompetanse. Det er et ønske at søkeren bør kunne dokumentereutdanning/erfaring knyttet til læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning. For førsteamanuenser og høyskolelektorer som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. 

Undervisningen på bachelornivå går hovedsakelig på norsk, så det er en forutsetning at søkeren behersker skriftlig og muntlig norsk eller skandinavisk samt har gode pedagogiske evner i leveranse av undervisning både digitalt og i klasserom. 

BI er opptatt av at læring og undervisning skal være relevansorientert mot privat og offentlig sektor. Vi vil derfor legge vekt på erfaring innen slike kontekster gjennom arbeidsforhold, foredrag og/eller rådgivningsvirksomhet.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. 

 

Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

 

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale og lønnes etter avtale. 

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Elisabeth Seim, telefon

+47 982 51 612 eller instituttleder ved institutt for markedsføring Line Lervik-Olsen, 
telefon +47 464 10 553.

 

Søknaden, CV og komplett liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk via BIs rekrutteringsverktøy. Til førsteamanuensis og førstelektorstillinger har søker anledning til å sende inn inntil 15 arbeider til bedømming. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres, herunder pedagogisk kompetanse.

 

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Del på:

Fylke:

Vestland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.11.2022

Arbeidssted:

Campus Bergen

Kontaktpersoner:

Direktør, Elisabeth A. Seim
mob: +47 982 51 612
Line Lervik-Olsen
tlf: +47 46410553
mob: +47 46410553

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen