Department of Communication and Culture

Førsteamanuensis i Cultural and Creative Industries Management

Send søknad

Ved Handelshøyskolen BI er det en ledig stilling som førsteamanuensis i Cultural and Creative Industries Management. Stillingen er lagt til Institutt for kommunikasjon og kultur. Instituttet driver aktiv forskning og undervisning innen Creative Industries Management, tverrkulturell ledelse, digitalisering av kommunikasjon og kommunikasjonsledelse i forskjellige sektorer.

I tråd med BIs visjon om å være en ledende vitenskapelig handelshøyskole i Europa, søker vi etter en kandidat med en doktorgrad i kulturøkonomi fra en anerkjent institusjon. Stillingen er permanent, og kandidaten må kunne vise til relevant forskning publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter og dokumentere gode pedagogiske egenskaper. Stillingen er lagt til vår faggruppe for kreativ næring og skal bidra med kompetanse innen kulturøkonomi til utbygging og utvikling av et undervisnings- og forskningsmiljø på dette området.

Stillingen medfører undervisning relatert til BIs bachelorprogram innenfor Creative Industries Management.

Det legges vekt på evne til å initiere og lede faglig innsats, samt til å skape tverrfaglig samarbeid med andre aktører innen forskning, undervisning og arbeidsliv, nasjonalt og internasjonalt.

Det forutsettes omfattende kjennskap til norsk og internasjonal kreativ næring som sådan, og inngående kjennskap til sektorene kunst, design og museum vil være en fordel. Profesjonell erfaring fra en eller flere kreative bransjer er ønskelig. Næringen er preget av høy digitaliserings- og innovasjonstakt, og kunnskap om denne utviklingen i en eller flere kreative bransjer vil være en fordel.

Ved Handelshøyskolen BI legges det vekt på empirisk og praktisk orientering, samt på undervisningskapasiteten i våre programmer innen alle fagområder. Dessuten vil det telle positivt at man, i tillegg til vitenskapelige kvalifikasjoner på doktorgradsnivå, kan dokumentere god formidlingsevne overfor studenter og BIs partnere i arbeidsliv og offentlig sektor. Kandidaten må kunne undervise på norsk.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige stillinger på universitetsnivå, slik de er uttrykt i BIs tilsettingsreglement. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner.

Stillingen vil bli innlemmet i BIs kollektive pensjonsordning i Storebrand. Lønn etter avtale. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider, faglige arbeid, inntil femten publikasjoner, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner sendes elektronisk. Husk at høyeste utdanning og annen relevant dokumentasjon må dokumenteres.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeid etter fristen. Arbeidene stiles til rektor og sendes til Handelshøyskolen BI, Personalavdelingen, Nydalsveien 37, 0442 Oslo.

Stillingen ønskes besatt snarest.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Instituttleder Sut I Wong på telefon 46410723.

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.12.2021

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

Sut I Wong
tlf: +47 46410723

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen