Handelshøyskolen BI Campus Trondheim

Associate Professor in Economics

Send søknad

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis innen Samfunnsøkonomi ved campus Trondheim. Stillingen innebærer undervisning og sensur innen samfunnsøkonomiske fag. I tillegg er veiledning av studenter viktig i stillingen.

Stillingen vil organisatorisk være underlagt campus Trondheim, og vil samtidig være tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi ved campus Oslo.

Det forventes at søkeren har doktorgrad. Kandidaten som skal tilsettes, må vise til svært gode pedagogiske evner. Erfaring med undervisning på bachelornivå vil tillegges vekt.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Den aktuelle kandidaten forventes å bidra til at BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Det forventes at kandidaten tar aktiv del i å utvikle BIs akademiske miljø både innenfor forskning og undervisning. Dokumentert faglig formidling og publisering i internasjonale tidsskrifter vil derfor bli tillagt vekt. I vurderingen av forskning vil publikasjoner de senere årene så vel som en klar og troverdig strategi for fremtidige internasjonale publikasjoner av høy kvalitet tillegges mest vekt.

 Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale og lønnes etter avtale.

 

BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving. Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor fagområdet vil også kunne bli tillagt vekt.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning og/eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring eller til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Tommy Sveen, tlf. 464 10 097 eller direktør ved BI campus Trondheim, Asgeir Opland, tlf 932 01

655.

 

Søknad, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

 

Søknadsfrist: 15.12.2021

Del på:

Fylke:

Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.12.2021

Arbeidssted:

Campus Trondheim

Kontaktpersoner:

Tommy Sveen
tlf: +47 46410097
mob: +47 46410097
Tilbake til toppen