Handelshøyskolen BI BI Executive

Tjenestedesigner – Executive - BI

TJENESTEDESIGNER - EXECUTIVE

Send søknad

Erfaren tjenestedesigner for livslang læring

Vil du bidra til å skape fremragende opplevelser for voksne studenter som ønsker livslang læring? I denne stillingen vil du delta i alle faser i designprosessen - helt fra å definere hva utfordringen er, til innsikt, visualisering, utvikling, testing og implementering.

På BIs videreutdanningstilbud, Executive deltar studentene både fysisk på våre campus i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger eller virtuelt i våre digitale læringsplattformer.

BI har inngått et strategisk samarbeid med flere verdensledende handelshøyskoler gjennom FOME alliansen. Dette er grep som bidrar til at vi når visjonen om å skape livslang læring i verdensklasse. Vil du være med på denne reisen, så er du den vi ser etter. Mange berøringspunkter gir en unik mulighet til å kommunisere med studentene og utvikle konsepter og systematikk for å bygge minneverdige læringsopplevelser og studieløp i særklasse. Som vår tjenestedesigner vil du få en nøkkelrolle i dette arbeidet og stor mulighet til å påvirke hvordan dette skal gjøres.

BI har implementert den verdensledende plattformen SalesForce som sitt Customer Experience system, noe som innebærer svært mange muligheter for å systematisere og digitalisere interaksjon med studentene.

Hovedansvar og oppgaver

Avdelingen Studentopplevelser er en relativt ny enhet organisert under Nasjonale Executive Programmer. Alle som jobber i avdelingen er ansvarlige for utvikling av konsepter som skal heve totalopplevelsen for studenter på Executive, samt støtte våre faglige i utvikling av nye kurs, programmer og konsepter. I denne rollen vil du være sentral i utviklingsarbeid knyttet til kundereiser/studentreiser. Dine oppgaver vil være:

 • Planlegge og legge til rette for brukerrettede prosesser
 • Delta og fasilitere flere prosesser parallelt.
 • Hente innsikt gjennom blant annet dybdeintervjuer, observasjoner og workshoper for å avdekke behov, etablere felles forståelse og samskape nye løsninger.
 • Tverrfaglig teamarbeid, men du må også kunne ta ansvar for egne leveranser.
 • Finne systemer og sammenhenger i komplekse og sammensatte problemstillinger.
 • Omsette innsikt til verdifulle løsninger, brukerteste og justere.
 • Skriftlig og muntlig formidling av prosess og resultater internt, til kunder og samarbeidspartnere.
 • Design og implementering av kundereiser og systematiske kommunikasjonskonsepter i SalesForce (Marketing Cloud og Community Cloud)

Ønsket kompetanse og personlige egenskaper

 • Har høyere utdannelse innen tjenestedesign eller annen relevant utdannelse
 • Flere års erfaring som tjenestedesigner
 • Er stødig på å bruke visualiseringer både som et verktøy og som leveranse. 
 • Høy digital kompetanse eller høy motivasjon for å lære å utnytte digitale CX verktøy
 • Har gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig.

Vi ser etter deg som er åpen og nysgjerrig på univeritet - og høyskolesektoren, ulike fagområder, temaer og utfordringer i samfunnet. Du er god med mennesker og opptatt av å skape gode resultater. Du er god til å formidle gjennom dialog, presentasjon og visualisering og du er opptatt av brukeren.

Vi kan tilby:

 • Jobbe med meningsfulle prosjekter/konsepter som bidrar til at mennesker lykkes med sine studieløp
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer
 • En spennende organisasjon med stor aktivitet og høye ambisjoner
 • Mulighet til å påvirke og utvikle avdelingen Studentopplevelser
 • Store, flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Mulighet til å få dekket studier ved BI Executive
 • Delta i mange flotte sosiale tiltak som kor, trening mm.
 • 35 timers uke og alltid fri dagene i julen og påsken
 • Bli en del av designmiljøet på BI

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.06.2021

Tiltredelse:

Snarlig tiltredelse

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Synniva Larsen
mob: +47 92048995

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen