Institutt for ledelse og organisasjon

Professor/ Førsteamanuensis i organisasjonsfag

Send søknad

Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon, er det ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i organisasjonsfag med forskningsorientering innen felt som organisasjonsestetikk, organisasjonsarkitektur, kreativitet og/eller digitalisering og teknologi mm.  Du som søker har en doktorgrad innen organisasjons- og ledelsesfag og er opptatt av de materielle aspektene av arbeidslivet som arkitektur, kontor, steder, teknologi og annet som spesielt i dag har stor påvirkning på arbeid, ledelse og samarbeid. Dersom vi ikke får relevante søkere innenfor disse temaene, kan det være aktuelt å vurdere kandidater med generell ledelses- og organisasjonsfaglig forskningsorientering. Søkere må ha vist at de kan gjennomføre forskning av høy kvalitet og har publisert på høyt internasjonalt nivå innen ett eller flere av disse temaene.

Det forventes at kandidaten bidrar betydelig til instituttets forskning og undervisningsmiljø, og BIs overordnete forskningsstrategi. Kandidater må derfor beherske engelsk godt både skriftlig og muntlig. Det er en fordel dersom kandidaten har kjennskap til skandinavisk språk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper innen norsk/skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Vi er spesielt opptatt av å få flere kvinner inn i miljøet. 

Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus i Oslo, faggruppen for organisasjonsutvikling og -endring ved Institutt for ledelse og organisasjon. Vi søker å tiltrekke oss mennesker som ønsker å bidra til en utvikling av fagmiljøet både i faggruppen og på instituttet. Stillingen gir mye rom for både faglig og personlig utvikling. Vi er et ledende fagmiljø innen organisasjon og ledelse i Norge, med fagpersoner som opererer innenfor et bredt spekter av temaer. Faggruppen bidrar med utdanningsprogrammer innen alle de nevnte forskningsområder, både for utdanning innen ledelse på bachelor- og masternivå (Master of Science, Executive Master of Management, EMBA). Undervisning, veiledning av studenter og sensuring inngår også i stillingen. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil derfor tillegges vekt. 

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Aktuelle søkere vil innkalles til intervju, og prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav i utlysningen, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved instituttleder Øyvind Martinsen, tlf. 464 10 737. 

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Faglige arbeider, inntil femten publikasjoner, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner lastes opp i søknaden. Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

 

Søknadsfrist 15.mai 2021.

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.05.2021

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

Professor Øyvind Martinsen
mob: +47 46410737

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen