BI Norwegian Business School

Professor/ Førsteamanuensis i Prosjektledelse

Send søknad

Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon, Campus Oslo, er det ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i prosjektledelse med vinkling relevant for organisasjonsatferd. Stillingen vil være tilknyttet faggruppen for prosjektledelse.

Stillingen krever norsk doktorgrad eller utenlandsk doktorgrad av tilsvarende omfang og kvalitet som norsk doktorgrad, innen fagområdet prosjektledelse. Til stillingen tilligger 50% forskningsplikt og den som ansettes må ha formell kompetanse innenfor prosjektledelses-relevante problemstillinger. Ideelt sett har kandidaten kompetanse innen ledelse og styring av prosjekter, etablering og organisering av prosjekter, porteføljer og prosjektbaserte virksomheter, gjennomføringsmodeller og innovasjon og kunnskapsutvikling i prosjekter og prosjektbasert virksomhet.

Til stillingen kreves erfaring med internasjonal publisering innenfor emneområdene som er beskrevet over. Aktuelle kandidater må ha gjennomført signifikant selvstendig forskning og internasjonal publisering i internasjonale tidsskrift etter fullført doktorgrad. Annen rådgivnings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil også vektlegges. I tillegg vil det bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og næringslivskunnskap.

Institutt for ledelse og organisasjon har 77 medarbeidere, inkludert stipendiater, tilknyttede medarbeidere ved BI sine studiesteder, emeritus og administrativt personale. Instituttet og faggruppen prosjektledelse tilbyr utdanning innen prosjektledelse på bachelor- og masternivå (Master of Science, Executive Master of Management, EMBA). Den som tilsettes må forvente undervisnings- og veiledningsoppgaver i prosjektledelse både på bachelor, master og Executive. BI søker personer med god evne til å formidle kunnskaper, forskningsresultater og praksis nær kunnskap til våre studenter. Kandidater må beherske engelsk både skriftlig og muntlig.

Da en del av instituttets undervisningsportefølje er rettet mot norsk arbeidsliv og siden mange av studietilbudene er rettet mot norsktalende studenter må den tilsatte beherske norsk/skandinavisk språk og ha kunnskaper og forståelse om norsk/skandinavisk arbeidsliv. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper innen norsk/skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Aktuelle søkere vil innkalles til intervju, og prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav i utlysningen, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved instituttleder Øyvind Martinsen, tlf. 464 10 737/oyvind.martinsen@bi.no.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Faglige arbeider (inntil femten publikasjoner) samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet, som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner, skal lastes opp i søkervertøyet.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

23.03.2021

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen