Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon - Department of Leadership and Organizational Behaviour

Førsteamanuensis i ledelse og endring i organisasjoner

Send søknad

Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon, er det ledig stilling som førsteamanuensis i ledelse og endring i organisasjoner. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus i Oslo, faggruppen for organisasjonsutvikling og -endring ved Institutt for ledelse og organisasjon. Vi søker å tiltrekke oss mennesker som ønsker å bidra til en utvikling av fagmiljøet både i faggruppen og på instituttet. Stillingen gir mye rom for både faglig og personlig utvikling. Vi er et ledende fagmiljø innen organisasjon og ledelse i Norge, med fagpersoner som opererer innenfor et bredt spekter av tema.

Stillingen krever doktorgrad eller tilsvarende innenfor fagområdet. Den som tilsettes bør ha kompetanse og drive forskning innenfor ett eller flere av følgende temaene - ledelse, ledelse i det digitale, endringsledelse, endring av organisasjoner omstilling av offentlig sektor (herunder spesielt skole og helse), kreativitet og innovasjon. Stillingen krever at søkeren har relevant forskningserfaring og er internasjonalt orientert innenfor ett eller flere av de disse emneområdene. Det forventes at kandidaten bidrar betydelig til instituttets forskning og undervisningsmiljø, og BIs overordnete forskningsstrategi.

Kandidaten må beherske både skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Vi er spesielt opptatt av å få flere kvinner inn i miljøet. 

Det vil være en styrke dersom søkeren har erfaring innen områder som rådgivning og formidling da stillingen vil medføre utvikling av og forelesninger innenfor ulike områder av executive videreutdanning, samt profilering av forskning og utdanning eksternt. Praksis fra arbeidslivet, administrativ erfaring, deltagelse i forskningsprosjekter og erfaring fra forskningsledelse vil veie positivt.

Faggruppen bidrar med utdanningsprogrammer innen alle de nevnte forskningsområder, både for bachelor, master og executive videreutdanning. Undervisning, veiledning av studenter og sensuring inngår også i stillingen. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil derfor tillegges vekt. 

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved instituttleder Øyvind Martinsen, tlf. 464 10 737. 

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Faglige arbeider, inntil femten publikasjoner, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner lastes opp i søknaden. Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Søknadsfrist 17. august 2020.

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.08.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen