Handelshøyskolen BI Institutt for kommunikasjon og kultur - Department of Communication and Culture

Førstemanuensis/professor i kommunikasjon med vekt på digitalisering

Send søknad

Ved Institutt for kommunikasjon og kultur er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/professor i kommunikasjon med vekt på digitalisering. Instituttet ønsker å styrke forsknings- og undervisningskapasiteten innenfor satsningsområdet digital kommunikasjon. Som ansatt i instituttet er det forventet at kandidaten bidrar betydelig til instituttets forskning og undervisningsmiljø, og BIs overordnete forskningsstrategi.

Den aktuelle kandidaten forventes å bidra til at BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Kandidaten skal ta aktiv del i BIs akademiske miljø både innenfor undervisning og forskningsformidling.k

Vi søker en kandidat med forsknings- og undervisningskompetanse innenfor følgende fagområder:

 • Digital kommunikasjon og markedskommunikasjon i arbeidsliv og organisasjoner
 • Kommunikasjon og teknologi
 • Sosiale medier

Kvalifikasjonskrav:

 •  Relevant doktorgrad
 •  Vitenskapelige publikasjoner innen feltet
 •  Dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner og pedagogiske ferdigheter med bred undervisningserfaring innen feltet.
 •  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk og norsk (evt. skandinavisk språk). For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål eller har god nok   kjennskap til norsk samfunns- og næringsliv, må de tilegne seg norskkunnskaper innen 3-5 år.

Ved vurdering og rangering blir det lagt vekt på:

 • Utdanning og/eller forskningserfaring innen digital kommunikasjon
 • Relevante vitenskapelige publikasjoner de siste tre-fem årene
 • Praksisnær arbeidserfaring
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet 

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner sendes elektronisk. Husk at høyeste utdanning og annen relevant dokumentasjon må dokumenteres. Det kan sendes inn inntil 15 publikasjoner disse lasts opp i søknaden.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved instituttleder Gillian Warner-Søderholm, tlf. 464 10 697.

 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

10. august 2020

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Campus Oslo

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen