Førsteamanuensis / førstelektor eller høyskolelektor innenfor Entreprenørskap

Institutt for strategi og entreprenørskap - Department of Strategy and Entrepreneurship, Campus Oslo

Førsteamanuensis innenfor fagområdene strategi, innovasjon, organisasjon eller entreprenørskap

Institutt for strategi og entreprenørskap - Department of Strategy and Entrepreneurship, campus Oslo

3-årig postdok-stilling for studiet av norsk statlig eierskap

Institutt for rettsvitenskap og styring - Department of Law and Governance, campus Oslo

Studieveileder - Infohub

Heltidsstudier, Oslo

Studiekonsulent

Campus Trondheim, Trondheim

Seniorrådgiver

Forskningsadministrativ avdeling, Campus Oslo

Postdoctoral Fellow

Forskningsadministrativ avdeling, Campus Oslo

Assistant Professor in Strategy / Innovation / Entrepreneurship

Institutt for strategi og entreprenørskap - Department of Strategy and Entrepreneurship, Campus Oslo

Assistant Professor in Statistics

Institutt for samfunnsøkonomi - Department of Economics

Assistant Professor in Data Science

Institutt for samfunnsøkonomi - Department of Economics

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.