Postdoctoral fellowship - Media Innovation

Institutt for kommunikasjon og kultur - Department of Communication and Culture

Coordinator

Marked, heltidsstudier, Oslo

PhD position within SFI EarthresQue

Institutt for strategi og entreprenørskap - Department of Strategy and Entrepreneurship

Associate Professor/Professor in Data Science

Institutt for datavitenskap og analyse - Department of Data Science and Analytics, campus Oslo

Professor/Associate Professor in Accounting

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi - Department of Accounting, Auditing and Business Analytics, campus Oslo

Førsteamanuensis / førstelektor eller høyskolelektor innenfor Entreprenørskap

Institutt for strategi og entreprenørskap - Department of Strategy and Entrepreneurship, Campus Oslo

3-årig postdok-stilling for studiet av norsk statlig eierskap

Institutt for rettsvitenskap og styring - Department of Law and Governance, campus Oslo

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.