Professor / Associate Professor in Accounting

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi - Department of Accounting and Operations Management, Campus Oslo

Avdelingssjef

Sentral Instituttadminstrasjon, Oslo

Førsteamanuensis i rettsvitenskap med vekt på skatterett og/eller avgiftsrett

Institutt for rettsvitenskap og styring - Department of Law and Governance, Campus Oslo

Førstelektor innen samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi - Department of Economics, Campus Oslo

Førsteamanuensis i Cultural and Creative Industries Management

Institutt for kommunikasjon og kultur - Department of Communication and Culture , Campus Oslo

Senior Lecturer Positions in Finance

Institutt for Finans - Department of Finance, Campus Oslo

PhD Candidate in Economics - Centre for Applied Macroeconomics and Commodity Prices (CAMP)

Institutt for samfunnsøkonomi - Department of Economics, Campus Oslo

Assistant Professor in Data Science

Institutt for datavitenskap og analyse - Department of Data Science and Analytics, Campus Oslo

President of BI Norwegian Business School

Handelshøyskolen BI, Campus Oslo

PhD Candidate in Economics, Project on The Dynamics of Political Selection

Institutt for samfunnsøkonomi - Department of Economics, Campus Oslo

PhD Candidates in Finance

Institutt for Finans - Department of Finance, Campus Oslo

PhD Candidates Economics

Institutt for samfunnsøkonomi - Department of Economics, Campus Oslo

Associate Professor in Economics

Campus Trondheim, Campus Trondheim

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.