To opptaksmedarbeidere

Heltidsstudier, Oslo

Assistant Professor in Statistics

Institutt for samfunnsøkonomi - Department of Economics

Assistant Professor in Data Science

Institutt for samfunnsøkonomi - Department of Economics

Leder for Admission Office

Heltidsstudier, Oslo

Two-Year Post Doc in Political Science

Institutt for rettsvitenskap og styring - Department of Law and Governance, Campus Oslo

Førsteamanuensis i ledelse og endring i organisasjoner

Institutt for ledelse og organisasjon - Department of Leadership and Organizational Behaviour

Førsteamanuensis/Professor i kommunikasjon med vekt på offentligsektor

Institutt for kommunikasjon og kultur - Department of Communication and Culture , Campus Oslo

Førstemanuensis/professor i kommunikasjon med vekt på digitalisering

Institutt for kommunikasjon og kultur - Department of Communication and Culture , Campus Oslo

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.