Handelshøyskolen BI Institutt for rettsvitenskap og styring - Department of Law and Governance

FØRSTEAMANUENSIS/PROFESSOR INNEN I RETTSVITENSKAP MED SÆRLIG ANSVAR FOR EØS- RETT/METODE/FINANSREGULERING

Send søknad

Ved Handelshøyskolen BI, er det ledig 1-2 faste stillinger som Førsteamanuensis/Professor innen fagområdet Rettsvitenskap ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

Som ledd i oppbygningen av fagmiljøet og etableringen av et masterstudium i rettsvitenskap, lyses det ut 1-2 stilinger som førsteamanuensis/professor i rettsvitenskap. Stillingene har særlig ansvar for forskning og undervisning - på bachelor-og masternivå - innen EØS-rett, juridisk metode og finansregulering. Med ‘finansregulering’ menes regulering av verdipapirmarkedene, compliance av verdipapirforetak og regulering av finansforetak. Siden dette er regulering av nesten utelukkende EU/EØS-rettslig art, forutsettes det også solide kunnskaper om EU-retten og derigjennom også juridisk metode.

Søkere må ha godkjent ph.d-avhandling eller tilsvarende ved tiltredelse.

Kandidatene må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved Institutt for rettsvitenskap og styring, og ved Senter for finansregulering gjennom å ta initiativ til å arrangere seminarer og å drive utadrettet virksomhet.

 

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til BIs kollektive Pensjonskasse og lønnes etter avtale.

 

BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor økonomisk-administrative fagområdet vil bli tillagt vekt.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Morten Kinander, tlf. 971 66 641, morten.kinander@bi.no.

 

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

Faglige arbeider, kopier av inntil femten publikasjoner, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner sendes separat i fire eksemplarer. Dette stiles til Rektor og sendes Handelshøyskolen BI, ved HR-avdelingen, Nydalsveien 37, 0484 Oslo.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.08.2022

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

Morten Kinander
mob: +47 97166641

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen