Handelshøyskolen BI Campus Bergen

Førsteamanuensis i matematikk ved campus Bergen

Send søknad

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis i matematikk ved campus Bergen. Stillingen innebærer undervisning og veiledning i matematikk på bachelor- og masternivå. I tillegg vil det være en fordel om aktuell kandidat kan bistå med undervisning i statistikk på bachelornivå.

Stillingen vil være tilknyttet Institutt for Samfunnsøkonomi.

Det forventes at søkeren har en doktorgrad i matematikk. Kandidaten som tilsettes, må vise til svært gode pedagogiske evner og må kunne undervise både på norsk og på engelsk på bachelor- og masterkurs.

Det er ønskelig med undervisningserfaring i store grupper, da undervisning på bachelornivå delvis foregår i store auditorium.

Dokumentert faglig formidlingsevne og publisering i internasjonale tidsskrifter vil bli tillagt stor vekt. Det legges også vekt på at søkeren kan bidra til- og dra nytte av fagmiljøet i matematikk ved instituttet.

Instituttet består i dag av over 50 faste faglige ansatte inkludert våre doktorgradsstudenter hvorav i overkant av 10 faglige ansatte er knyttet til metodegruppen på instituttet. Instituttet har for tiden to aktive forskere i matematikk, begge innenfor fagfeltet algebra/algebraisk geometri.

Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingen er underlagt Handelshøyskolen BIs til enhver tid gjeldende kollektive pensjonsordning og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søker som er vitenskapelig kvalifisert, dersom om man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og -eller samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør ved BI campus Bergen Elisabeth Seim, tlf. 98251612, Professor Eivind Eriksen, tlf. 47408701 eller Administrasjonssjef Kari-Mette Sætersdal, tlf. 97659483

Søknad, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.08.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Campus Bergen

Kontaktpersoner:

Direktør, Elisabeth A. Seim
mob: +47 982 51 612
Eivind Eriksen
tlf: +47 46410658
mob: +47 46410658
Kari-Mette Sætersdal
tlf: +47 97659483
mob: +47 97659483

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen