Handelshøyskolen BI Campus Bergen

Høyskolelektor i rettsvitenskap ved campus Bergen

Send søknad

Ved Handelshøyskolen BI campus Bergen er det ledig en fast stilling som høyskolelektor i rettsvitenskap. Det er spesielt behov for kompetanse innen forretningsjuridiske fagområder. Stillingen er lokalisert i Bergen, og er tilknyttet Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.

Stillingen er en fulltids undervisningsstilling primært på bachelornivå. Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling samt sensur inngår også i stillingen.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. For stilling som høyskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil tillegges vekt.

Handelshøyskolen BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning. Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor det juridiske fagområdet vil bli tillagt vekt.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved campus Bergen og knytter seg til fagmiljøet ved Institutt for rettsvitenskap og styring i Oslo.

Stillingen er underlagt Handelshøyskolen BIs til enhver tid gjeldende kollektive pensjonsordning, for tiden i SPK. Det trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler og bestemmelser, p.t. 2 % av den faste bruttolønn.

Kvinner oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Monica Viken:
monica.viken@bi.no, tlf 46 41 04 44 eller direktør Elisabeth Seim: elisabeth.seim@bi.no, tlf 98 25 16 12.

Søknaden, CV og liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk.

Søknadsfrist: 01.08.2020

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.08.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Campus Bergen

Kontaktpersoner:

Direktør, Elisabeth A. Seim
mob: +47 982 51 612
Monica Viken
tlf: +47 46410444
mob: +47 46410444

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen