Handelshøyskolen BI Institutt for kommunikasjon og kultur

Førsteamanuensis/Professor i kommunikasjon med vekt på offentligsektor

Send søknad

Vi har ledig stilling som førsteamanuensis/professor i kommunikasjon med vekt på offentlig sektor. Stillingen er lagt til Institutt for kommunikasjon og kultur og stillingen vil være knyttet til forsking og undervisning innen kommunikasjon og organisering i offentlig sektor med vekt på utdanningssektoren. Som ansatt i instituttet er det forventet at kandidaten bidrar betydelig til instituttets forskning og undervisningsmiljø, og BIs overordnete forskningsstrategi. Instituttet driver forskning og undervisning innen kommunikasjon og digitalisering for offentlig og privat sektor, blant annet for skole- og barnehagesektoren, og kreativ næring.

Det er forventet at kandidaten skal kunne undervise og veilede studenter på master- og bachelornivå, samt bidra til forskning og publisering, samt pedagogisk utviklingsarbeid. 

Kvalifikasjonskrav:

  • Relevant doktorgrad. 
  • Vitenskapelige publikasjoner innen pedagogikk, kommunikasjon, skoleforskning, og læringsmiljø. 
  • Dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner, pedagogiske ferdigheter og bred undervisningserfaring innen feltet.
  • Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig svært godt.

Ved vurdering og rangering blir det lagt vekt på:

  • Utdanning og/eller forskningserfaring innen pedagogikk og kommunikasjon.
  • Relevante vitenskapelige publikasjoner de siste tre-fem årene.
  • Praksisnær arbeidserfaring.
  • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå.
  • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i tverrfaglige fellesskap.
  • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet. 

Annen rådgivnings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil det også tillegges vekt. I tillegg vil det bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og erfaring fra offentlig virksomhet.

Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner sendes elektronisk. Husk at høyeste utdanning og annen relevant dokumentasjon må dokumenteres. Det skal sendes inn inntil 15 publikasjoner som lasts opp i søknaden.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved instituttleder Gillian Warner-Søderholm, tlf. 464 10 697.

 

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

16.08.2020

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Campus Oslo

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen