Department of Communication and Culture

Professor/førsteamanuensis i ledelse av kreativ næring

Søk her

Handelshøyskolen BI inviterer til stillingen som professor/førsteamanuensis i creative industries management ved Institutt for kommunikasjon og kultur.

Instituttet har 52 faglige ansatte og driver med forskning og undervisning i bl.a. digital kommunikasjon, tverrkulturell kommunikasjon, medieledelse, kreative bransjer, internett og teknologi, samt ledelse i utdanning. Gjennom forskning og undervisning jobber vårt institutt for å skape meningsfull kommunikasjon for bærekraftige organisasjoner og et stadig mer digitalisert samfunn.  Se instituttets nettsted her.

  

Jobbeskrivelse

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos kandidatene.

Stillingen omfatter undervisning knyttet til BIs bachelorprogram i Creative Industries Management, samt mulig utvikling av bachelor- og mastergradskurs på executive- og master of science-nivå. Det er forventet at kandidaten bidrar med sin ekspertise i kulturøkonomi/Arts Management/kunstbaserte metoder i øvrig næringsliv. Det er også forventet at kandidaten engasjerer seg i internasjonale forskningsnettverk, publiserer i internasjonale tidsskrifter og innehar en aktiv rolle i videreutvikling av BIs Centre for Creative Industries (BI: CCI) med forskningssamarbeid, søknad om forskningsmidler og publikasjoner. 

Se BIs Centre for Creative Industries hjemmeside for flere detaljer her.

 

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres, og understøtter prosessen for videre akademisk karriereutvikling til alle stillinger.

Vårt institutt bestreber seg på å bidra til forskningsinnovasjon og formidling innen kommunikasjon og kultur. Vi forventer at kandidater engasjerer seg i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og jevnlig publiserer i tidsskrifter på nivå ABS 3 eller høyere, Top IF-10 %, eller på NSD nivå 2 (eller tilsvarende innenfor fagområdet).

De som er ansatt i en vitenskapelig stilling vil også ha undervisnings- og pedagogisk utviklingsansvar. I tillegg til tradisjonell undervisning omfatter stillingen utvikling av kurs, læringsaktiviteter, evalueringsformer, og veiledning.

   

Kvalifikasjonskrav

Vitenskapelig stillinger

 • Doktorgrad i kulturøkonomi, Arts Management, ledelse av kreativ næring eller lignende felt (f.eks. kunstsosiologi, kulturpolitikk) 
 • Det kreves en betydelig akademisk produksjon utover en Ph.D.
 • Etablert forskningsnivå av topp kvalitet (e.g., Journal of Arts Management, Law, and Society, The International Journal of Cultural Policy, Media, Culture and Society, ABS 4, 4*, FT, top IF-10% ranked journals) innenfor den aktuelle disiplinen kreves og i henhold til stillingsnivået.  
 • BI stiller krav til utdanningskompetanse i henhold til myndighetenes bestemmelser og det spesifikke stillingsnivået. 
  • Relevant forskning knyttet til kreative næringer publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter.
  • Kunnskap om den digitale utviklingen i en eller flere kreative bransjer. 
  • Kunnskap om innovasjon i en eller flere kreative bransjer. 
  • Et sterkt internasjonalt nettverk, erfaring med samarbeid og medforfatterskap med internasjonale kolleger. 
  • Erfaring med å arbeide i større eksternt finansierte forskningsprosjekter og med skriving av søknader om eksterne forskningsmidler  
  • Kompetanse innen ett av følgende fagområder: 
   • Kulturøkonomi 
   • Arts Management 
   • Underholdningsindustrien (musikk, film & TV, publisering, gaming) 
   • Ledelse av kulturarvinstitusjoner  
   • Prosjektledelse innen kreativ næring 
   • Kulturforbruk  
   • Storytelling og/eller andre kunstbaserte metoder i næringslivet  
   • Teknologi, digitalisering og/eller digitale infrastrukturer (f.eks. algoritmer, kunstig intelligens, menneske-maskin interaksjon) i kreativ næring    

Andre bedømmelseskriterier:

 • Språkferdigheter; Engelsk skriftlig og muntlig. Gode norsk kunnskaper (evt. annet skandinavisk språk). Søkere med utilstrekkelige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk må tilegne seg norske språkferdigheter som tilsvarer B2 nivå innen fire år etter at stillingen er tiltrådt. For å kunne møte dette kravet tilbyr Handelshøyskolen BI språkopplæring.    
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Synlighet i det internasjonale og nasjonale akademiske miljøet er ønskelig, for eksempel:
  • Papers må jevnlig forekomme på internasjonale toppkonferanser, og anerkjenner journaler/utsalgssteder innenfor den aktuelle disiplinen/området.
  • Være synlig på den faglige arenaen eller andre relevante arenaer som er viktige for faget..

Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig:

 • Dokumentert erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for, moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram vil bli verdsatt.
 • Det vil også vektlegges erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder FoU-arbeid, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.
 • Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor økonomisk-administrative fagområdet vil bli tillagt vekt.

I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglige ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som høyskolelektorlektor og førsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

 

Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.
 • Flyttetjenester for deg og din familie (hvis nødvendig).

 

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Send inn søknaden innen 15. desember, 2022. Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Handelshøyskolen BI er en som legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

 

Om Oslo  

Oslo, Norges hovedstad, er en internasjonal, raskt voksende og attraktiv by. For mer informasjon om Oslo, vennligst besøk https://monocle.com/film/edits/oslo-city-survey/.

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.12.2022

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

Sut I Wong
tlf: +47 46410723

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen