Handelshøyskolen BI Studiekvalitet

Seniorrådgiver/Rådgiver BIs Studiekvalitetssystem

Send søknad

Handelshøyskolen BI er en av Europas største utdanningsinstitusjoner med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor til master og doktorgradsutdanninger. BI er kjent for å sette et markant preg på utdanningstilbudet i Norge.

I tillegg til NOKUT er Handelshøyskolen BI en av 70 handelshøyskoler på verdensbasis som er Triple Crown akkreditert med de tre mest anerkjente internasjonale akkrediteringen:

 • EQUIS – EFMD Quality Improvement Systems
 • AACSB – The Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMBA – The Association of MBAs

Det opprettes nå en ny stilling som (senior)rådgiver ved BI i studiekvalitet stab. Stillingen vil ha et særskilt ansvar for operativ kvalitetssikring av studier og programmer med fokus på krav fra NOKUT. Søker må ha god kunnskap om utdanningssektoren og erfaring med implementering av krav fra lov/forskrift/regelverk, akkrediteringer eller tilsvarende.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Ansvarlig for kontinuerlig oppdatering av beskrivelsen av studiekvalitetssystemet (dokumentasjonsansvar). Studiekvalitetssystemet består nå av:
  • Kvalitetsområder og kvalitetsindikatorer
  • Beskrivelser av sentrale arbeidsprosesser som angår studiekvalitet på tvers av linjene
  • Beskrivelser av roller og ansvar
 • Ansvarlig for kvalitetssystemets årshjul: Rapportering av avvik i fremdrift eller gjennomføring av definerte kvalitetsprosesser
 • Ansvarlig for å informere og drive opplæring i gjeldende kvalitetssystem med det mål om å øke organisasjonens forståelse for kvalitetssystemet, og øke ansattes og studenters forståelse av sitt bidrag til BIs kvalitet
 • Ansvarlig for periodisk reakkrediteringer i samarbeid med deanene (NOKUT)
 • Ansvarlig for å produsere kvalitetsrapporter og statistikk på forespørsel (for eksempel årlig Studiekvalitetsrapport til Styret)
 • Ansvarlig for å utarbeide kvalitetsanalyser ved behov samt bistå aktivt med analyser og dokumentasjon i forbindelse med program- og institusjonsakkrediteringsprosesser
 • Være rådgiver knyttet til regelverk innenfor programkvalitet, for tiden NOKUT spesielt.
 • Kartlegge og kontinuerlig utvikle studiekvalitetssystemet inkludert Portfolio Quality Dashboard. Ansvarlig for igangsetting og gjennomføring av forbedringstiltak knyttet til kvalitetssystemet.

Stillingen ligger i stab for studiekvalitet og rapporterer til direktør studiekvalitet.

 Personlige egenskaper:

 • Evne til selvstendig arbeid, men dele og involvere kollegaer i arbeidet
 • Kommuniserer godt norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig – liker å holde presentasjoner
 • Strukturert arbeidsmetodikk, målrettet og god til å dokumentere
 • Evne til å utfordre og forankre problemstillinger hos interessenter
 • Analytisk og resultatorientert

Utdanning/erfaring:

 • Relevant høyere utdanning, helst på masternivå
 • Fortrinnsvis erfaring fra informasjon og opplæringsarbeid
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid, kontinuerlig forbedringsarbeid eller kvalitetsstandarder
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Kjennskap til ulike it-applikasjoner/programvare for analyse og dokumentasjon, herunder PowerBI eller lignende

BI har et engasjert arbeidsmiljø og mange muligheter for personlig utvikling og læring. Spørsmål til stillingen kan rettes til direktør studiekvalitet Nicole Ebbing på telefon 46410293 eventuelt på e-post: nicole.ebbing@bi.no.

 

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

23.08.2019

Tiltredelse:

Snarest/etter avtale

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

Nicole Ebbing
mob: +47 46 41 02 93

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen