Handelshøyskolen BI - BI Executive

Salgs- og markedsdirektør BI Executive

Send søknad

Etter- og videreutdanningsmarkedet er i rask endring. Digitalisering intensiverer den internasjonale konkurransen, samtidig som behovet for livslang læring øker. BI Executive (videreutdanningsdivisjonen) møter markedsendringene offensivt og forsterker satsningen på programmer som møter markedets behov.

Salgs- og markedsdirektør BI Executive

Er du en strategisk salgs- og markedsperson? Skaper du verdi gjennom å bygge og utvikle gode kunderelasjoner? Ønsker du å bidra til å tilby livslang læring i verdensklasse?

Salgs- og markedsdirektør har ansvar for å definere divisjonens salgs – og markedsføringsstrategi samt et overordnet salgsansvar for programmene (med unntak av BI-Fudan MBA Programmet i Kina). En sentral suksessfaktor er høy studenttilfredshet gjennom gode on-site og digitale markedsførings – og kjøpsopplevelser.

Ansvar

 • Overordnet ansvarlig for salg- og markedsaktiviteter for divisjonen
 • Forbedre prosesser innen salg og markedsføring for Executivedivisjonen
 • Bidra i utviklingsprosjekter for divisjonen
 • Overordnet ansvarlig for salg- og markedsstrategi, og kampanjer i nært samarbeid med divisjon heltid og andre avdelinger
 • Sikre at divisjonen har en analysebasert innsikt for å utvikle en relevant Executive-portefølje. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med øvrige avdelinger i divisjonen

Ønsket kompetanse

 • Strategisk og helhetlig kundeperspektiv: både for individ og B2B.
 • Har hatt overordnet ansvar for kundereisen, herunder markedsstrategi og –kampanjer, salgsaktiviteter og veiledningstjenester. Samtidig ha erfaring og forståelse fra relevant gjennomføring / drift.
 • God innsikt i «marketing automation»
 • Solid ledererfaring, med dokumenterte resultater på prosessforbedringer og resultatvekst
 • Utdanning på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn.
 • Innsikt i og kjennskap til utdanningssektoren er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Strategisk og helhetlig orientert
 • Analytisk tilnærming
 • Lederegenskaper; en miljøskaper som evner å motivere og lede høyt kompetente medarbeidere
 • Interesse for kunder og studenter

 Søknad og CV registreres elektronisk senest 2. januar 2019.

 

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.01.2019

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

EVP BI Executive, Lise Hammergren
mob: +47 46 41 04 25
Senior adviser, Anne Zimarseth Lenæs
mob: +47 46 41 06 43

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen