Handelshøyskolen BI Institutt for samfunnsøkonomi - Department of Economics

Førsteamanuensis i Samfunnsøkonomi

Send søknad

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis i Samfunnsøkonomi. Stillingen innebærer undervisningsplikt innenfor anvendt makroøkonomi.

Vi ønsker en kandidat som har sitt forskningsfelt innenfor anvendt makroøkonomi. Erfaring med Big data vil telle positivt.

Stillingen vil være tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi.

Det forventes at søkeren minimum har doktorgrad eller tilsvarende. Kandidaten som skal tilsettes, må vise til svært gode pedagogiske evner. Undervisningen vil foregå både på norsk og engelsk slik at kandidaten derfor må beherske et skandinavisk språk. Utenlandske kandidater forventes å være i stand til å forelese på norsk innen tre år.

Den aktuelle kandidaten forventes å bidra til at BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Dokumentert faglig formidling og publisering i internasjonale tidsskrifter vil derfor bli tillagt stor vekt. Det forventes at aktuell kandidat tar aktiv del i å utvikle BIs akademiske miljø både innenfor forskning og undervisning.

Stillingen er knyttet til Statens pensjonskasse og lønnes etter avtale.

BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving. Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor fagområdet vil også kunne bli tillagt vekt.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert eller har en vitenskapelig produksjon som ikke vurderes som tilfredsstillende, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner.

Kvinner oppfordres til å søke.

Vennligst sendt inn elektronisk følgende dokumenter:

  • Søknad
  • CV
  • Publikasjonsliste
  • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
  • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 publikasjoner)
  • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
  • Annen dokumentasjon som kan være av betydning for bedømming av kompetansenivå

 Husk at alle vedleggene må lastes opp samtidig med søknaden i Easycruit.

Del på:

Søknadsfrist:

01.08.2018

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

Espen Moen
mob: +47 46 41 07 86
Kari-Mette Sætersdal
mob: +47 46 41 00 58

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen